Opiskelijalle

Hevosopistolla opiskelu on käytännönläheistä, ja siinä korostuu työelämäyhteistyö. Meillä opiskelee päätoimisesti noin 298 opiskelijaa.

Opetustilat ja hevoset

Hevosopistolla on hyvät opetushevoset ja kansainvälistä kärkeä olevat olosuhteet. Hevosopisto omistaa noin 130 opetuskäytössä olevaa ratsu-, ravi- tai ajohevosta. Myös Luken hevosyksikön omistamat hevoset ovat opetuskäytössä. Lisäksi opiston talleissa asuu yksityisten omistamia hevosia.

Hevosopiston tallien arkivahvuus on noin 250 hevosta. Ikäjakauma kattaa hevosen koko elinkaaren, vaikkakin valtaosa on työikäisiä urheiluhevosia. Hevosten koulutustaso vaihtelee opetettavista varsoista vaativien luokkien kilparatsuihin ja ravureihin.

Hevosopisto toimii yli 300 hehtaarin alueella, josta osan omistaa MTT ja osan metsähallitus. Käytössä on laaja hevosurheilualue useine kenttineen, ravureiden valmennusrata hiittisuorineen, täysimittainen ravirata, valjakkoajorata ja kansainväliset mitat täyttävä maastoesterata. Hevosopistolla on neljä ratsastushallia, jotka tarjoavat erinomaiset olosuhteet läpi vuoden.

Opiskelijakunta

Hevosopistolla toimii opiskelijakunta. Jäsenmaksua ei kerätä. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää Hevosopiston opiskelijoiden ja Hevosopiston välistä yhteistyötä. Opiskelijakunnan kautta opiskelija voi osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä vaikuttaa opiskelijoiden yhteisiin asioihin. Opiskelijakunnan toiminnan toteutumisesta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja jäseniä.

Tutortoiminta nuorten koulutuksessa

Hevosopistolla toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat voivat toimia tutoreina. Tutortoimintaan sisältyy uusien opiskelijoiden perehdyttäminen koulun tapoihin ja auttaminen sopeutumaan kouluun, ikätovereiden tuen tarjoaminen sekä osallistuminen koulun teemapäivien ja rekrytointien järjestämiseen. Tutorit koulutetaan tehtäväänsä ja he osallistuvat tutorleirille ja erilaisiin edustustehtäviin. Tutortoiminnasta saat osaamispisteitä valinnaisiin tutkinnon osiin. Uusien tutoreiden rekrytointi on syksyllä.

Lisätietoja tutortoiminnasta saat opinto-ohjaajilta ja tutortoiminnasta vastaavilta henkilöstön jäseniltä. Lisätietoja voit kysyä myös omalta ryhmänohjaajaltasi.

Muu vapaa-ajan toiminta

Oppilaitoksessa toimivista kerhoista ja muusta vapaa-ajantoiminnasta kerrotaan toimiston ilmoitustaululla. Toiminta vaihtelee toimipisteittäin.

Asuntolat

Opiskelijat asuvat asuntoloissa kahden hengen huoneissa.


Kuvia