Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnossa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto, yhteistyölukiona toimii Forssan yhteislyseo

Kaksoistutkinnon suorittaja opiskelee ammatillisessa koulutuksessa (hevostalouden perustutkinto, tutkintonimike hevostenhoitaja tai hevospalveluohjaaja) ja osallistuu ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa opinnot jakautuvat ammatillisiin- ja lukio-opintoihin. Lukuvuoden  aikana on kaksi noin seitsemän viikon pituista jaksoa lukiolla ja muu aika opiskellaan ammatillisen tutkinnon osia.

Lukioaineita ovat äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka (lyhyt) ja reaaliaine, yleensä terveystieto.  Reaaliainevaihtoehtoina lukiossa: biologia, maantiede, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, psykologia, uskonto, terveystieto, fysiikka ja kemia. Reaaliaineen/-aineiden opinnot suoritetaan pääosin itsenäisesti tenttimällä. Kaikissa aineissa on mahdollisuus tukiopetuksen saamiseen. Ylioppilastutkinnossa on kirjoitettava vähintään viisi ainetta (äidinkieli ja neljä seuraavista; matematiikka, reaali, ruotsi ja vieras kieli, yhden näistä aineista on oltava pitkä oppimäärä).  Ammatillinen tutkinto pitää saada valmiiksi joko samaan aikaan tai aikaisemmin , jotta voi valmistua ylioppilaaksi. 

Katso lisää ylioppilastutkinnon tutkintouudistuksesta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus

Lukion pakolliset ja valinnaiset opintojaksot tunnustetaan ammatilliseen tutkintotodistukseen. Kaksoistutkinnon opiskelija  saa ylioppilastodistuksen suoritettuaan hyväksytysti  ylioppilaskokeet. 

Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää itsenäistä ja oma-aloitteista opiskelua, joten koti- ja etätehtävien tekeminen opinnoissa on välttämätöntä. Kaksoistutkinnosta on erityisesti hyötyä niille, jotka aikovat jatkaa opintojaan esimerkiksi korkeakoulussa.

Hevostalouden perustutkinnosta kaksoistutkinnossa voit suorittaa seuraavat opinnot:

  • hevostenhoitaja
  • hevospalveluohjaaja

Arvosanasuositus

Kaksoistutkinnon suorittamisen suosituksena on, että peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 8,00 ja lukioaineissa (äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka) arvosanat vähintään 8.