Hakeutuminen koulutuksiin

Hakupalveluneuvonta, p. 040 8607 886

JATKUVA HAKU

hakulomake, hakukohteet

Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voi hakea tutkintoon tähtäävään koulutukseen tai yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon kirjataan mm. opintojen alkamisajankohta, suunniteltu kesto. Jatkuvassa haussa on mahdollista hakeutua perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.

Jatkuva haku soveltuu monenlaisille hakijoille:

  • hakijat, joilla on jo jokin aiempi tutkinto
  • työelämässä osaamista hankkineet
  • alaa vaihtavat
  • oppisopimuskoulutukseen hakeutuvat
  • yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Suvi Sippola, p. 040 8607 635. 

YHTEISHAKU

Valtakunnallinen hakumenettely ammatilliseen perustutkintokoulutukseen 2020:

  • Hakuaika on 18.2.–10.3.2020
  • Hakuaika päättyy 10.3. klo 15.00
  • Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020. Mikäli hakemuksen yhteydessä on annettu hakijan sähköpostiosoite, toimitetaan tulokset hakijan sähköpostiin. 
  • Opiskelupaikka tulee vahvistaa viimeistään 25.6.2020.

Yo-pohjaiset hakijat voivat hakeutua koulutukseen jatkuvan haun lomakkeella (hakukohde: Hevostalouden perustutkinto, yo-pohjaisille hakijoille oppilaitosmuotoiseen koulutukseen). 

Koulutuksen arkea, koulutuksen esittelypäivät yhteishaussa hakeutuville nuorille ja huoltajille. 

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Nora Laaksonen, p. 040 8607 636. 

 

Koska saat tietää hakutuloksen?
Jatkuvan haun hakemuksia käydään läpi ympäri vuoden ja käsitettelyaika on noin 2 viikkoa. Sinuun ollaan yhteydessä hakemuksen käsittelyn jälkeen.

Kauanko opinnot kestävät?
Opintojen alkaessa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma. Jos harrastustaustaa ja työkokemusta on kertynyt jo vuosien ajan, opintojen kesto on lyhyempi. Perustutkintojen kesto on 2-3 vuotta ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritetaan työn ohessa vähintään 25 tuntia viikossa.

Mitä vapaa-ajalla voi tehdä?
Hevosopistolla järjestetään paljon tapahtumia, joita opiskelijat pääsevät katsomaan tai voivat osallistua niiden järjestämiseen. Hevosopiston ratsastuskoululla voi käydä tunneilla tai lähiympäristön talleilta voi löytää harrastuskaverin. Kuntosali on opiskelijoiden vapaassa käytössä.