Hevostalouden ammattitutkinto

Hevostalouden ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla tutkinto sekä/ tai työkokemusta hevosalalta.

Hevostalouden ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu kahdesta pakollisista tutkinnon osasta (50 osaamispistettä), osaamisalakohtaisista pakollisista tutkinnon osista (80 osaamispistettä) sekä valinnaisista tutkinnon osista (20 osaamispistettä).

Opiskelusta huomattava osa tapahtuu koulutustyöpaikalla. Oppilaitoksessa järjestettävien lähiopetusjaksojen teoria- ja käytännön opetus sekä verkko-opetus tukevat oppimista työpaikalla.

Opiskelijalta peritään koulutusmaksu, jota ei palauteta opintojen mahdollisesti keskeytyessä.  

 

 

Tutkinnon pakolliset osat:

Osaamisalat ja tutkintonimikkeet:

Tutkintoa, tutkinnon osaa tai osaamisalaa opiskelemaan haetaan jatkuvan haun kautta.

Tutkinnon perusteet


Kuvia