Innovaatiot ja kehittäminen

Hevosopisto kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ja koko hevosalaa. Olemme aktiivisesti mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa ja kansallisessa kehitystyössä koskien niin opetusta kuin hevosalaa ja sen tutkimusta. Hevosopiston hanke- ja kehitystoiminta on oleellinen osa opetusta ja opetuksen kehittämistä. Hanke- ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä muiden oppilaitosten, hevosalan huippuosaajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Käynnissä olevat hankkeet:

SPINE – Schools Project to Increase Emplyability in the European Equestrian Market
Erasmus+ Project 2017-2020

KANSAINVÄLISYYTTÄ RATSASTUKSENOPETTAJIEN KOULUTUKSEEN

SPINE on Erasmus+ -rahoitteinen innovaatiohanke, joka käynnistyi eurooppalaisten hevosalan oppilaitosten yhteistyöverkoston puitteissa viime vuonna (EEN – Equestrian Educational Network). Hankkeen tarkoituksena on edistää ratsastuksenopettajien työllistymistä kansainvälisillä työmarkkinoilla.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda ratsastuksenopettajan kansainvälisten valmiuksien ja osaamisen koulutuspaketti, Extra Qualification. Hankkeen yhdeksän partnerioppilaitosta ympäri Eurooppaa ovat rakentaneet yhteistyössä kolme moduulia käsittävän koulutuskokonaisuuden, jonka ensimmäisen version  testaaminen aloitetaan vielä tämän vuoden joulukuussa Saksan Warendorfissa. Kaikkien kolmen koulutusmoduulin testaus ja viimeistely viedään loppuun vuoden 2019 aikana Ranskan Saumurissa keväällä 2019 ja Norjan Starumissa syksyllä 2019 tapahtuvissa testikoulutuksissa. Valmis koulutuspaketti oheismateriaaleineen julkaistaan Hevosopistolla Ypäjällä järjestettävässä levittämisseminaarissa keväällä 2020.

Koulutusmoduulien testaamiseen osallistuu opettajia ja opiskelijoita hankkeen oppilaitoksista. Kustakin oppilaitoksesta kaksi ratsastuksenopettajaopiskelijaa toimii hankkeen moduuleja testaavina pilotoijina, kustakin oppilaitoksesta yksi opiskelija kerrallaan osallistuu testaustilaisuuksiin. Työskentelykieli hankkeessa, kuten EEN-järjestön kaikessa toiminnassa on englanti. Moduulien opiskelusisältöihin kuuluu keskeisinä osina hevosen hyvinvointiin liittyvät kysymykset, ratsastus, pedagogiikka, hevosen ja ratsastajan valmentaminen, erityisesti kansainväliseen kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäristöön sovellettuna. Koulutus on siis monipuolista ja ”ekstraa” ratsastuksenopettajan tutkintoon johtavan koulutuksen lisänä.     

Hevosopiston opiskelijaedustajat hankkeessa ovat Silja Ahonen ja Joni Paavola. Ensimmäisen moduulin testaukseen joulukuussa Warendorfiin lähtee mukaan Joni Paavola.         

Lisätietoja:      Anu Korppoo anu.korppoo@hevosopisto.fi


European Mobility of Equestrian Skills and Culture (ESCUMobility) 2018 – 2020

Nyt käynnistyvä EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke on ideoitu myös parhaillaan meneillään olevan hankkeen Equimobility 2.0 hyvien kokemusten pohjalta.

ESCUMobility on Hevosopiston hallinnoima liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on hevosten hoidon ja hevoskasvatuksen osaamisen kehittäminen sekä hevostalouden kansallisten erityispiirteiden ja niiden arvon ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Hevosopisto toteuttaa hankkeen  yhteistyössä Etelä-Saksassa sijaitsevan Marbachin valtionsiittolan kanssa www.gestuet-marbach.de. Hankkeen puitteissa verrataan ja edistetään hyviä käytäntöjä kumppaneiden kesken sekä kehitetään opiskelua ja luodaan uusia toimintamalleja.

Hevosopisto lähettää hankekaudella 2018-2020 yhteensä kymmenen opiskelijaa ja kolme opetushenkilöstön edustajaa useamman viikon pituisille työskentelyjaksoille Marbachiin. Hankkeen laajempana tavoitteena on ammattitaitoisen työvoiman kansainvälisten valmiuksien nostaminen erityisesti hevoskasvatuksen ja hevosten hyvinvoinnin osa-alueella sekä eurooppalaista hevostaloutta ja hevoskulttuuria koskevan tiedon levittäminen.     

Marbachin siittola on Euroopan valtionsiittoloiden yhdistyksen puheenjohtajasiittola (European State Studs Association ESSA  www.europeanstatestuds.org). Hevosopisto toimii yhdistyksessä aktiivisena jäsenenä. Idea tämäntyyppiseen hankkeseen sai alkunsa ESSAn toiminnan piirissä.

Lisätietoja: Sofia Heikkonen & Miia Myllymäki


”Schools Project to increase employability in the European equestrian market”

Spine Start Up meeting in Flyinge October 2017 with Project Partner representatives from the European Schools belonging to the Erasmus+ project.

 

SPINE is an innovation project with the major aim to enable young professionals within equine sector to enter the international labour market.

Looking into the national vocational education and training systems in equestrian schools it is viewable that the education is mostly focused on the demands of the national market. With increased global opportunities for equestrian professionals there is a need to establish an educational system to provide the required knowledge, skills and competences for an international career.

The target group should be all professionals, educated within national equestrian schools wishing to enable themselves an opportunity to create an more international professional profile.

The project seeks to develop language skills and knowledge primarily in English together with an understanding of how the equestrian industry works in different countries regarding national traditions and cultures in horse sector. This will be included in creating a curriculum for an extra qualification ( EQ ) with high international standard regarding knowledge, skills and competences fitting to the equestrian labourmarket.

The European project parners are working close toghether in the vocational and educational training field. All of them do have a profound overview of the existing educational products. The needs analysis is based on the experience of these partners.  Especially for the equestrian sector there is no education avaliable which prepare young professionals enough for the European labour market.

The added value to do the project with these established project partners is to guarantee the transnational spreading of the knowledge, skills and competences within the Extra Qualifications (EQ) on the same high level all over Europe.

Most equestrian educations are only fitted to the national labour market and needs. Therefore the students are not prepared enough to work in an other country than their own. Student feedback in previous projects also strongly points out the need to be trained in different work environments regarding historical, social and cultural circumstances in the equestrian professional sector in different European countries.

The innovative part of SPINE is to create an international qualification which prepares young professionals for the European labour market. This project of education is meant to be shared between different schools in Europe. The involved schools are the main important stakeholders for the equestrian vocational education in their countries. The schools are going to develop an Extra Qualification (EQ) with a unique curricula. It will contain the needed learning pathway, containing training and teaching subjects relevant for the international equestrian market. It also emphasizes that the students going through this qualification have to collect experiences in different schools and different countries and practice their professional skills and competences in various social and cultural enviroments.

Expected result is to create an Extra Qualification (EQ) used to complement a national VET education.

Three Transnational Project meetings has now been carried out in Flyinge (SWE) October 2017, Barneveld (NED) March 2018 and Golegã (POR) May 2018. The work done in these three meetings has resulted in modules that are going to be tested and evaluated 2018-2019 in three different learning/teaching /tranining activities held in Germany, France and Norway. These activities will also bring together students from all Partner schools.

Projectleader            

Flyinge AB, Sweden

Contact: AnnCatrin Carlsson  anncatrin.carlsson@flyinge.se

Projectpartners

Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN), Germany 
Contact: Scharmann, Markus MScharmann@fn-dokr.de

Ypäjä Equine College, Finland
Contact: Anu Korppoo, anu.korppoo@hevosopisto.fi

Ridskolan Strömsholm, Sweden
Contact: Becky Evensen becky.evensen@stromsholm.com

Atheneum Martinus Bilzen, Belgium
Contact: Muriel Coppin murielcoppin@gmail.com

Aeres Group, Netherlands
Contact: Monique van den Hoeven m.vdhoeven@aeres.nl

IFCE, France
Contact: Eric Deyna  eric.deyna@ifce.fr

Stiftelsen Norsk Hestesenter, Norway
Contact: Evija E. Lie evija.lie@nhest.no

Escola Nacional de Equitacão
Contact: Maria Margarida Carmo Costa mktplaneamento@gmail.com


Killat avoimesti verkossa 2018-2019

Killat avoimesti verkossa on OPH:n rahoittama ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian koordinoima hanke, jossa Hevosopisto on mukana yhtenä kuudesta osatoteuttajasta. Hankkeen tavoitteena on jatkaa työvaltaista oppimista, työelämälähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä korostavan Kiltakoulut-toimintamallin kehittämistä ja tulosten hyödyntämistä uusissa oppilaitoksissa ja uusilla aloilla. Kehittämistä tehdään eri paikkakunnilla toimivien saman alan kiltojen yhteistyössä.  

Lisätietoja: Maarit Lahtinen, maarit.lahtinen@hevosopisto.fi


POMO – Pomokillasta osaamista muutosjohtamiseen 2018-2019

POMO-hanke on OPH:n rahoittama ja Salon seudun koululutuskuntayhtymän koordinoima hanke, jossa Hevosopisto on mukana yhtenä neljästä osatoteuttajasta. Ammatillisen koulutuksen reformi tuo suuria muutoksia koulutuksen järjestäjien toimintaan. Esimiehet ovat keskeisessä roolissa reformin tavoitteiden mukaisten muutosten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hankkeen tavoitteena on tukea uudistusten toimeenpanoa muutosjohtamisen ja esimiestyön keinoin. Pomokilta-hanke perustuu Kiltakoulut-toimintamalliin, jossa kiteytyvät ammatillisen koulutuksen reformin periaatteet opintopolkujen henkilökohtaisuudesta, opintoihin pääsyn joustavuudesta ja työelämälähtöisyydestä.

Lisätietoja: Maarit Lahtinen, maarit.lahtinen@hevosopisto.fi


Schools Project to Increase Employability in European equestrian market (SPINE) 2017 – 2020

EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke on hevosalan kansainvälisen EEN -kouluverkoston (www.equestrianeducationalnetwork.org) jäsenoppilaitosten keskeinen hanke. Hankkeen tarkoitus on edistää nuorten hevosalan ammattilaisten työllistymistä kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Hankkeessa on kumppaneina Hevosopiston lisäksi kahdeksan muuta hevosalan koulutuskeskusta Ruotsista, Norjasta, Saksasta, Hollannista, Belgiasta, Ranskasta ja Portugalista. Hanketta koordinoi Flyinge Ab Ruotsista. Hankkeen keskeisin käytännön toteutus on ratsastuksenopettajan kansainvälisten taitojen ja valmiuksien koulutuspaketti (Extra Qualification), joka tullaan hyväksyttämään alan kansainvälisessä yhteistyössä sekä eurooppalaisessa koulutusvertailussa (ECVET). Koulutuspaketin tuottamiseen ja testaamiseen osallistuu hankkeen kumppanioppilaitoksista sekä opettajia että opiskelijoita yhteisillä työskentelypäivillä, joita järjestetään kussakin oppilaitoksessa kolmen vuoden kuluessa. Hankkeen levitysseminaarissa Hevosopistolla toukokuussa 2020 tullaan tiedottamaan tuloksista laajasti alan kotimaisille ja kansainvälisille sidosryhmille. Hankkeelle avataan myös sähköiset sivut.

Lisätietoja: Anu Korppoo, anu.korppoo@hevosopisto.fi


European Mobility for Equestrian Professionals (EquiMobility 2.0)   2017 – 2019

Tämä on jatkohanke EquiMobility 2015 – 2017 -hankkeelle

EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke keskittyy hevosten hoidon ja hevoskasvatuksen osaamisen kehittämiseen kolmen eurooppalaisen siittolan ja koulutuskeskuksen yhteistyönä. Hankkeen koordinoija on Marbachin valtionsiittola Etelä-Saksassa, kumppanit Alter Real -siittola Portugalissa ja Hevosopisto. Hankkeen puitteissa tehdään harjoittelija- ja asiantuntijavaihtoa, verrataan ja edistetään hyviä käytäntöjä kumppaneiden kesken sekä luodaan oppimismateriaaleja. Hankkeen tuotoksia tullaan hyödyntämään alan koulutuksessa hankkeen kumppaniorganisaatioissa sekä laajemmin Euroopassa. Tavoitteena on ammattitaitoisen työvoiman kansainvälisten valmiuksien nostaminen ja sitä kautta eurooppalaisen hevostalouden, erityisesti hevoskasvatuksen ja hevosten hyvinvoinnin tiedon levittäminen ja osaamisen edistäminen.

Hankkeen kumppaniorganisaatiot ovat ESSA -järjestön jäseniä (European State Studs Association www.europeanstatestuds.org ). Idea hankkeeseen sai alkunsa järjestön toiminnan piirissä.

Lisätietoja Sofia Heikkonen & Miia Myllymäki


Päättyneet hankkeet

Uudistuva hevostalous 2015-2018

Hankkeen tavoitteena on etsiä hevostaloudelle uusia mahdollisuuksia yhteiskunnassa, edistää elinkeinotoimintaa ja vahvistaa hevosalan tunnettuutta. Hankkeen puitteissa vahvistetaan alan tutkimus-, koulutus- ja neuvontaverkoston yhteistyötä ja tiedonsiirtoa käytäntöön. Läpileikkaavina teemoina hankkeessa ovat vastuullisuus ja kestävyys – hevosista, ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Hippoliksen kanssa. Mukana ohjausryhmässä ovat mm. Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, MTK, Suomen Ravivalmentajat, Suomen Hevosenomistajain Keskusliitto ja Hevosopisto.

Lisätietoja: Sirpa Pussinen/HAMK, Markku Saastamoinen/Luke, Anne Laitinen/Hippolis


Uudet hevoskasvattajat

On Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY -keskusten alueella toteutettava koulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa.

Koulutuskokonaisuus sisältää hevoskasvatuksen ja –jalostuksen koulutuspäiviä, mentorointia ja avoimia seminaareja. Merkittävä osa koulutusta on kasvattajakummitoiminta.

Hankkeen vastuutaho on Hämeen ammattikorkeakoulu, mukana mm. Suomen Hippos sekä Hevosopisto. Hankeaika on 2016 – 18.

Lisätietoja: Sirpa Pussinen/HAMK, Suvi Louhelainen/Suomen Hippos, Päivi Laine/Hevosopisto


Hevostalouden ammattitutkinnon ja Hevostalouden erikoisammattitutkinnon uudistettujen perusteiden laatiminen

OPH:n toimeksianto. Hevosopisto toimii perustetyön tuottajana yhteistyössä alan työelämätahojen ja oppilaitosten kanssa.

Projektin yhteyshenkilö Hevosopistolla: Päivi Laine


Valtakunnallisten tutkintomateriaalien kehittäminen 2016 – 17

OPH-avusteinen hanke.

Hankkeen tavoitteena on päivittää valtakunnalliset tutkintomateriaalit ja tehdä niihin digitaalinen sovellus seuraavissa tutkinnoissa: Kengityssepän ammattitutkinto, Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto, Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto ja Tallimestarin erikoisammattitutkinto. Hevosopisto koordinoi hanketta, mukana Ylä-Savon ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Harjun Oppimiskeskus sekä Hevostalouden tutkintotoimikunta.

Lisätietoja: Pauliina Mansikkamäki


Mahdollisuuksien hevonen

Hevosalan järjestöt osallistuvat Suomen 100 –vuotisen itsenäisyyden ja suomenhevosen kantakirjan 110 -vuotisjuhlistamiseen Mahdollisuuksien hevonen –kokonaisuudella, joka on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Juhlavuoden aikana järjestetään alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia, joiden tavoitteena on esitellä hevosen ja hevostalouden merkitystä maamme satavuotisessa historiassa sekä nykypäivässä ja tulevaisuudessa, suomenhevosen ollessa päätähti. Projektin koordinoinnista vastaa Hippolis. Mukana ovat mm. SRL, Suomen Hippos, Suomenhevosliitto ja Luke. Myös Hevosopisto on mukana hankkeessa vahvasti ja monipuolisesti.

Lisätietoja: Anne Laitinen/Hippolis, www.hippolis.fi/juhlavuosi


Digivälkky 2016-2017

Välkkyverkoston yhteinen työelämäyhteistyön ja työssäoppimisen ohjaamisen kehittämiseen ja digitaalisten apuvälineiden hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa keskittyvä hanke. Hankkeen tavoitteena Hevosopistolla on Digitutor-toiminnan käynnistäminen, hevosalan työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen, työssäoppimispaikkaverkoston kehittäminen ja ohjauksen uusien digitaalisten työvälineiden käyttöön otto. Hevosopisto toimii hankkeen pienyritys-teemaryhmän vetäjänä.

Hankkeen vastuuhenkilönä Hevosopistolla: Irina Keinänen


European Mobility for Equestrian Professionals –hanke (EquiMobility)

2015 – 2017

EU:n Erasmus + ohjelman rahoittama hanke keskittyy hevosten hoidon ja hevoskasvatuksen osaamisen kehittämiseen kolmen eurooppalaisen siittolan ja koulutuskeskuksen yhteistyönä. Hankkeen koordinoija on Marbachin valtionsiittola Etelä-Saksassa, kumppanit Alter Real –siittola Portugalissa ja Hevosopisto. Hankkeen puitteissa tehdään harjoittelija- ja asiantuntijavaihtoa, verrataan ja edistetään hyviä käytäntöjä kumppaneiden kesken sekä luodaan oppimismateriaaleja. Hankkeen tuotoksia tullaan hyödyntämään alan koulutuksessa hankkeen kumppaniorganisaatioissa sekä laajemmin Euroopassa. Tavoitteena on ammattitaitoisen työvoiman kansainvälisten valmiuksien nostaminen ja sitä kautta eurooppalaisen hevostalouden ja erityisesti hevoskasvatuksen osaamisen edistäminen.

Hankkeen vetäjänä Hevosopistolla: Päivi Laine 


LEANilla tulosta 2016-2017

Hevosopisto on mukana Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) koordinoimassa LEANilla tulosta hankkeessa yhdessä Ahlmanin, Kiipulasäätiön / Kiipulan ammattiopiston, Koulutuskuntayhtymä Tavastian, Ammattiopisto Tavastian (Tavastia), Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän, Forssan ammatti-instituuttin (FAI), Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän (VSKY) ja Eerikkilä urheiluopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on perehtyminen Lean-johtamisfilosofiaan ja sen hyötyjen käyttöönottaminen. Leanin tavoitteena on tuotannon prosessien läpikäyminen turhien ja asiakkaan näkökulmasta hyödyttömien toimintojen poistaminen.

Lisätietoa: Marian Seppälä, 050 559 1171,  marian.seppala@hevosopisto.fi


Kuvia