Hevosavusteinen sosiaalipedagogiikka (HASP)

Koulutuksen kohderyhmänä ovat hevosavusteinen toiminta (HAT) koulutuksen käyneet tai muuten vastaavat tiedot ja taidot hankkineet, joilla on kiinnostusta käyttää sote- tai opetusalan työssä hevosavusteista toimintaa. Koulutus perustuu sosiaalipedagogiikkaan.

Lähiopetusjaksot sisältävät asiantuntijaluentoja ja näkökulmien täydentämiseksi kokemusasiantuntijoiden esityksiä. Koulutukseen sisältyy kehittämistehtävä, jonka on tarkoitus palvella opiskelijaa omassa työssään. 

Yhdistämällä HASP- ja HAT-koulutuksen, opiskelijalla on koulutukset suoritettuaan mahdollisuus hakea Suomen Ratsastajainliitolta talliluokitusta Hevosavusteinen toiminta.
 

 

Seuraava koulutus

20.9. – 14.12.2018

Lähiopetusjaksot: 20.-21.9., 25.-26.10., 15.-16.11., 13.-14.12.

Hakuaika

31.8.2018 saakka, hakulomake

Koulutuksen laajuus

22 op

Koulutuksen hinta

1450,00 € (hinta ei sisällä majoitusta, ruokailua lähiopetusjaksojen ajalla).

Lisätietoa

Kurssinjohtaja Leena Kalalahti, sp. leena.kalalahti@hevosopisto.fi.