Hevosavusteinen sosiaalipedagogiikka (HASP)

Koulutuksen kohderyhmänä ovat hevosavusteinen toiminta HAT- ja hevoset lastensuojelun kasvatuskumppanina HeLaKa-koulutuksen käyneet tai muuten vastaavat tiedot ja taidot hankkineet, joilla on kiinnostusta käyttää sote-tai opetusalan työssä hevosavusteista toimintaa.

Koulutus perustuu sosiaalipedagogiikkaan, jota syvennetään lähijaksoilla sekä soveltavan kehittämistehtävän kautta. Tarkoitus on hyödyntää kehittämistehtävää omassa työssään ja sitä tarkastellaan jokaisella jaksolla sen eteenpäin viemiseksi. Kullakin lähijaksolla on lisäksi asiantuntijaluentoja sekä kokemusasiantuntijoita tuomassa lisää näkökulmia. Hevostoiminnallinen osuus tässä koulutuksessa painottuu tehtäväksi oman kehittämistehtävän kautta.

Yhdistämällä HASP ja HAT-koulutuksen, opiskelijan on koulutukset suoritettuaan mahdollista hakea Suomen Ratsastajainliitolta talliluokitusta Hevosavusteinen toiminta.

Koulutuksesta vastaavat Ypäjän Hevosopistolla Leena Kalalahti ja Soile Kero.

Seuraava koulutus

Ajankohta on avoin. 
 
Koulutus sisältää neljä lähiopetusjaksoa, kehittämistehtävän sekä etätehtäviä. Koulutus on laajuudeltaan 15 opintoviikkoa. Koulutuksen hinta on 1220 euroa.

Lisätietoja:

Kurssinjohtaja Leena Kalalahti, sp. leena.kalalahti@hevosopisto.fi.