Hevosopisto

Hevostalouden tutkinnot oppisopimuksella

Ypäjän Hevosopisto järjestää oppisopimuskoulutusta hevosalan tutkintoihin yhteistyössä opiskelijan ja työnantajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa Hevostalouden perustutkinnon, alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta.

Hevostalouden perustutkinto


Hevostenhoitaja
Valinnaisopinnot
Hevosharrastepalvelujen tuottaminen
Hevoskasvatus
Hevosvarusteiden valmistaminen
Ravihevosten hoitaminen
Kengittäminen


Ratsastuksenohjaaja

Ammattitutkinto


Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, ratsuvalmennus
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, hevoshieronta
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, valjasseppä
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, ravivalmennus
Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto
Kengityssepän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto


Tallimestarin erikoisammattitutkinto
Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalta ei edellytetä aikaisempaa alan työkokemusta tai ammatillisia opintoja. Ammatillisena lisäkoulutuksena on mahdollista opiskella ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin. Tutkinnon suorittajalta edellytetään aikaisempia alan perusopintoja ja/ tai hyvää työkokemusta. Oppisopimuksen kesto riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa otetaan huomioon aikaisempi osaaminen, tausta ja elämäntilanne sekä työnantajan tarpeet.

Työnantaja ja työpaikkakouluttaja avainasemassa


Oppisopimus perustuu vähintään 15-vuotiaan opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Ammattitaito saavutetaan pääosin työpaikalla, noin 80 % oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa koulutuksesta huolehtii vastuullinen työpaikkakouluttaja. Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksella omassa yrityksessään. Opintoja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla Hevosopistolla.
Työnantaja on oikeutettu koulutuskorvaukseen ja työttömän työnhakijan palkatessaan mahdollisesti myös TE-keskuksen myöntämään palkkatukeen. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa, jolla on käytettävissä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisen koulutuksen järjestämiseen riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi.

Opiskelijalle nimetään oppisopimuksen ajaksi vastuunalainen työpaikkakouluttaja. Hän osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa. Työpaikkakouluttaja perehdyttää opiskelijan työympäristöön ja työtehtäviin, ohjaa opiskelijaa ja vastaa oppimisen arvioinnista. Hän toimii työpaikan ja oppilaitoksen yhdyshenkilönä ja opiskelijan tukihenkilönä.

Maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan opiskelijalle maksaa päivärahaa (15 €/ pvä), perheavustusta (17 €/ pvä) sekä majoitus- (8 €/ pvä) ja matkakorvausta. Opintososiaalisia etuja ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa tai muita etuja teoriaopintojen aikana.

Lisätietoja:
Opettaja/koulutustarkastaja
Katri Ojanen
puh. 045 7734 8239
e-mail katri.ojanen a hevosopisto.fi

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea koska tahansa.

Sivu päivitetty viimeksi 13.01.2017

Tutkintojen laajuus ja osaamisen osoittaminen

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen ja alalle työllistymisen
edellyttämät tiedot ja taidot. Ammatilliset perustutkinnot voi suorittaa joko näyttötutkintona tai opetussuunnitelma perusteisena koulutuksena. Suoritustavasta riippumatta tutkinnot vastaavat toisiaan.

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä.

Ammatilliset perustutkinnot arvioidaan arvosanoin 1–3, joista 3 on kiitettävä, 2 on hyvä ja 1 tyydyttävä.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinno
t

Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattilaiselta edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien tehtävien hallinta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto suoritetaan aina näyttötutkintona, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Nämä tutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Ammatillinen lisäkoulutus

Omaa ammattitaitoaan voi pitää yllä ja kehittää myös muulla kuin tutkintoon tai sen osaan tähtäävällä lisäkoulutuksella. Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään sekä oppilaitoksissa että oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijat saavat todistuksen suorittamastaan koulutuksesta.

Muu ammatillinen lisäkoulutus

Muulla ammatillisella lisäkoulutuksella tarkoitetaan omaehtoista, yhteiskunnan tukemaa koulutusta. Koulutuksessa keskitytään niihin hevosalan osaamisalueisiin, joille ei ole vielä vahvistettu valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.

Tutkinnon suorittaminen

Näyttötutkintoon valmistava koulutus suoritetaan tutkinnon osittain. Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Opiskelija saa tutkintotodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikki tutkinnon osat. Tutkintotodistuksen myöntää Hevostalouden tutkintotoimikunta. Näyttötutkintoa suorittavan opiskelijan on suoritettava Opetushallituksen tutkintomaksu 58 €.