Hevosopisto

Oppisopimuksen käytännön toteutus

Oppisopimuskoulutukseen sisältyy tutkintoon valmistavaa tietopuolista koulutusta. Tietopuolinen koulutus sisältää lähiopinnot oppilaitoksella, oppilaitoksen antamat etätehtävät sekä tutkinnon suorittaminen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Ypäjän Hevosopisto järjestää oppisopimuskoulutuksen tietopuolista koulutusta Hevostalouden perustutkintoon.

Koulutus järjestetään näyttötutkintona, ja ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Opiskelija saa tutkintotodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikki tutkinnon osat. Tutkintotodistuksen myöntää Hevostalouden tutkintotoimikunta. Näyttötutkintoa suorittavan opiskelijan on suoritettava Opetushallituksen tutkintomaksu 58 €.

Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja
Hevostenhoitajan koulutuksen suorittaminen kestää kaksi - kolme lukuvuotta. Koulutuksen aikana on 3-4 päivän lähiopetusjaksoja n. 16.

Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenohjaaja
Ratsastuksenohjaajan koulutuksen suorittaminen kestää kaksi - kolme lukuvuotta. Koulutuksessa suoritetaan ensin pakolliset tutkinnon osat. Koulutuksen aikana on 3-4 päivän lähiopetusjaksoja n. 18.
Tietopuolinen koulutus suoritetaan samassa ryhmässä ratsastuksen ohjaamisen tutkinnon osiin valmistavan koulutuksen monimuotoryhmän kanssa. Ratsastuksen ohjaamisen opintoihin järjestetään maksullinen soveltuvuuskoe. Sekä soveltuvuuskokeessa että suuntautumisopinnoissa tulee opiskelijalla olla kurssihevonen käytettävissään.

Tietopuolisen koulutuksen jaksot Ypäjän Hevosopistolla
Hevosopisto tarjoaa oppisopimusopiskelijoille majoituksen tietopuolisen koulutuksen ajalle hintaan 10 €/ majoitusvuorokausi. Opiskelupäivän ateriat (aamiainen, lounas, päivällinen) oppisopimusopiskelija voi lunastaa hintaan 7 €/ päivä.

Opintososiaaliset etuudet
Opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuja tietopuolisen koulutuksen ajalta. Hän voi hakea oppisopimusviranomaiselta päivärahaa (15 €/ opetuspäivä) ja perheavustusta (alle 18 v. huollettavana, 17 €/ opetuspäivä) mikäli opiskelusta aiheutuu hänelle ansionmenetystä. Opiskelijalla on mahdollisuus saada matkakorvausta (yhdensuuntainen matka vähintään 10 km, halvimman julkisen matkustustavan mukaan, tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä) sekä yöpymiskorvausta (8 €/ opetuspäivä) silloin, kun tietopuolinen opiskelu tapahtuu koti- ja työpaikkakunnan ulkopuolella. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

Sivu päivitetty viimeksi 03.05.2017

Hevostalouden perustutkinnon perusteet
HTpt2009
1.1MB, päivitetty 23.10.2012
HTpt2009 liite
594KB, päivitetty 23.10.2012

Lisätietoa
Minna Eskola
p. 02-7602 225
minna.eskola a hevosopisto.fi

Katri Ojanen
katri.ojanen a hevosopisto.fi