Hevosopisto

Hevostalouden perustutkinto ja lukio-opinnot (kaksois- ja kolmoistutkinto)

Opiskelija voi suorittaa hevostenhoitajakoulutuksen aikana myös ylioppilastutkinnon osana ammatillista peruskoulutusta (=kaksoistutkinto).

hh_puhe 56ed-img-0355.jpg leirikuva3_2015 4c1f-img-8959-ypaja-arska.jpg

Kolmoistutkinnossa opiskelija saa edellisen lisäksi myös lukion päättötodistuksen. Kahden tai kolmen tutkinnon samanaikainen suorittaminen edellyttää opiskelijalta hyvää keskittymiskykyä ja ajanhallintaa. Lukio- ja ammatillisia opintoja voi olla päällekkäisesti.

Lukiojaksot järjestetään Forssan Yhteislyseolla
Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille lähiopetusta annetaan puolen kurssin verran (maanantaisin ja tiistaisin). Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat lukio-opintonsa lukion 2. jaksosta (lokakuun alku), abit ovat lukiolla 1. ja 3. jaksossa, toisen vuoden opiskelijat ensimmäisessä ja viidennessä jaksossa.

Lukio-opinnot opetetaan monimuoto-opetuksena, jossa puolet kurssista pidetään lähiopetustunteina. Kurssin aikana opiskelijaa tuetaan kurssista riippuen eri tavoin. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa opiskelu lähiopetustuntien ulkopuolella perustuu palautettaviin töihin ja niiden tarkasteluun opettajan kanssa. Ruotsin ja englannin kielessä ja reaaliaineissa on käytössä opetusta tukevaa sähköistä oppimateriaalia. Lyhyessä matematiikassa lähiopetustuntien lisäksi on käytössä mm. oppituntien opetusdiat ja opettajan antama muu tuki.

Kaikissa aineissa on mahdollisuus tukiopetuksen saamiseen. Tukimateriaalia ja tietoa opinnoissa etenemisestä on saatavalla oppimisalustan kautta.

Opetus toteutetaan siten, että opiskelijoiden ammatillisten opintojen polut voidaan toteuttaa joustavasti sekä ylioppilaskirjoituksiin voidaan valmentautua opiskelijan suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.

Yhteislyseo toimii täysin remontoidussa rakennuksessa Forssan linja-autoaseman aseman välittömässä läheisyydessä.

Lisätietoja: apulaisrehtori Heikki Jokinen, sp. heikki.jokinen a forssa.fi, p. 050 375 9250

Ammatillisissa opinnoissa opiskelija voi suuntautua eri valinnaisopintoihin oppilaitoksen tarjonnan mukaan.

Tutkinnon laajuus
Hevostalouden perustutkinnon laajuus on 180 osp.
Opintoihin sisältyy työssäoppimista Suomessa tai ulkomailla.

Sivu päivitetty viimeksi 09.01.2017

Seuraava haku yhteishaussa 21.2.-14.3.2017.

Koulutus alkaa 14.8.2017.

Mikäli haluat suorittaa lukio-opintoja, muista merkitä pk-pohjaisen haun lomakkeella ko. kohta (ruksi).

Opintojen kesto on 3 vuotta.

Tutkintorakenne

Hevostalouden pt, hevostenhoitaja
105KB, päivitetty 24.9.2015

E-perusteet: Hevostalouden perustutkinto

3644-kuva-3.jpg