Hevosopisto

Ratsastusterapiakoulutus

Monimuotokoulutus

Koulutuksen järjestäjinä ovat Ypäjän Hevosopisto sekä Suomen ratsastusterapeutit ry.

Ratsastusterapia on koulutetun ratsastusterapeutin ja terapiatyöhön koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Se tukee ja täydentää sosiaalisen, kasvatuksellisen, lääkinnällisen ja psykiatrisen kuntoutuksen tavoitteita.

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on siinä jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.

Ratsastusterapeutti voi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa julkisella tai yksityisellä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla.

Keskeiset sisällöt
Koulutus sisältää ratsastusterapiaa käsitteleviä opintokokonaisuuksia
- Hevonen ratsastusterapiassa
- Ratsastusterapia mielenterveyden ja käyttäytymisen tukena
- Ratsastusterapia motoriikan tukena

Koulutuksen toteutus
Ratsastusterapiakoulutuksen laajuus on (52 op). Sisältää 4-5 lähiopetusjaksoa (kestoltaan pääsääntöisesti 3-4 päivää) vuodessa. Lähiopetusjaksojen välillä etäopiskelua sekä harjoitustöitä. Harjoitustöiden suorittamiseen opiskelijalla tulee olla tarkoitukseen soveltuva hevonen (opiskelijan oma tai vuokrahevonen).

Soveltuvuus koulutukseen
Hakijalla tulee olla:
- Vähintään AMK -tason tutkinto (210 op) sosiaali- tai terveydenhuollon alalta.
- Vähintään kahden vuoden työkokemus (kokopäiväinen) oman ammattinsa käytännön kuntoutusalalta.
- Vahva hevosalan perusosaaminen ja hyvä perusratsastustaito.

Sivu päivitetty viimeksi 02.10.2017

Seuraava koulutus

26.3.2018 - 30.11.2020

Hakuaika koulutukseen on 2.10. – 3.11.2017.

Pääset hakulomakkeeseen TÄSTÄ.

Soveltuvuuskoepäivät ovat 28. ja 29.11. (yksipäiväinen/ hakija).

Koulutuksen hinta on 11 500 €. Hinta ei sisällä majoitusta, ruokailua lähiopetusjaksojen aikana. Koulutusmaksu laskutetaan erissä kolmen vuoden aikana.

Lisätietoa

Anne Rokka
Anne Rokka
Opettaja, ratsastusterapiakoulutus
rokka.anne a gmail.com
puh: 050 5057 326