Hevosopisto

Hevosasvusteinen sosiaalipedagogiikka - koulutus alkaa syksyllä 2017

Koulutuksen kohderyhmänä ovat hevosavusteinen toiminta HAT- ja hevoset lastensuojelun kasvatuskumppanina HeLaKa-koulutuksen käyneet tai muuten vastaavat tiedot ja taidot hankkineet, joilla on kiinnostusta käyttää sote-tai opetusalan työssä hevosavusteista toimintaa.

Koulutus perustuu sosiaalipedagogiikkaan, jota syvennetään lähijaksoilla sekä soveltavan kehittämistehtävän kautta. Tarkoitus on hyödyntää kehittämistehtävää omassa työssään ja sitä tarkastellaan jokaisella jaksolla sen eteenpäin viemiseksi. Kullakin lähijaksolla on lisäksi asiantuntijaluentoja sekä kokemusasiantuntijoita tuomassa lisää näkökulmia. Hevostoiminnallinen osuus tässä koulutuksessa painottuu tehtäväksi oman kehittämistehtävän kautta.

Yhdistämällä HASP ja HAT-koulutuksen, opiskelijan on koulutukset suoritettuaan mahdollista hakea Suomen Ratsastajainliitolta v.2016 alussa käyttöön otettua talliluokitusta Hevosavusteinen toiminta.

Koulutuksesta vastaavat Ypäjän Hevosopistolla Leena Kalalahti ja Soile Kero.

Lähijaksot 2017
Syyskuu: 28.- 29.9
Lokakuu: 19.-20.10.
Marraskuu: 9.- 10.11
Joulukuu: 14.- 15.12

oona leirikuva4_2015 lapset_2015

Mukaan otetaan 20 opiskelijaa hakemusten perusteella. Koulutuksessa on neljä lähijaksoa ja niiden lisäksi kehittämistehtävä ja muita etätehtäviä. Koulutus on laajuudeltaan 15 opintoviikkoa.

Kurssin hinta on 1220 euroa, sisältäen opetuksen lisäksi lähiopetuspäivinä majoituksen, aamiaisen, lounaan sekä päivällisen Hevosopiston Oppilasruokalassa.
Oppilasvalinnan yhteydessä maksetaan kurssimaksua 220€ ja loppumaksu laskutetaan kahdessa erässä kurssin aikana. Kurssimaksu sisältää ns. varausmaksua 220€, jota ei palauteta mikäli osallistuja peruu kurssin.


Lisätietoja: leena.kalalahti a hevosopisto.fi tai 040 4566 203 Leena Kalalahti


Ilmoittaudu koulutukseen sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen vahvistetaan sähköpostitse ja oopilasvalinnoista ilmoitetaan elokuun 2017 alussa.

***HAKU KOULUTUKSEEN ON PÄÄTTYNYT**

Sivu päivitetty viimeksi 01.09.2017