Hevosopisto

Aikuiskoulutus

Ypäjän Hevosopisto järjestää aikuisopiskelijoille hevostalousalan tutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti monimuoto-opetuksena. Elokuussa 2017 alkaviin koulutuksiin on hakuaika ollut 1.-31.1.2017.

bec9-sivuovi-2talli.jpg 4804-nainenvverstaalla.jpg 3675-toimisto.jpg leirikuva4_2015

Ammatilliset perustutkinnot


Ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen ja alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammatilliset perustutkinnot voi suorittaa joko näyttötutkintona tai nuorten opetussuunnitelmiin perustuvana koulutuksena. Suoritustavasta riippumatta tutkinnot vastaavat toisiaan.

Kaikkien ammatillisten perustutkintojen laajuus on koulutuksena suoritettaessa noin 3 vuotta. Näyttötutkinnoissa opiskeluun tarvittava aika on yleisesti huomattavasti lyhyempi, koska aikaisempi osaaminen otetaan huomioon.

Ammatilliset perustutkinnot arvioidaan arvosanoin 1–3, joista 3 on kiitettävä, 2 on hyvä ja 1 tyydyttävä.

Ammatillisena peruskoulutuksena Hevosopistolla järjestetään Hevostalouden perustutkintoon valmistavaa koulutusta, tutkintonimikkeinä hevostenhoitaja ja ratsastuksenohjaaja.

hh_suokit hh_lakaisu ede2-ajokokeilu.jpg 3644-kuva-3.jpg

Hevostalouden perustutkinnon osaan valmistava koulutus


Hevostenhoitajan tutkinnossa on mahdollisuus suuntautua hevosharrastepalvelujen tuottamiseen, hevoskasvatukseen, hevosvarusteiden valmistamiseen, kengittämiseen ja ravihevosten hoitamiseen ja valmentamiseen. Ratsastuksen ohjaamisen tutkinnon osiin järjestetään myös valmistavaa koulutusta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot


Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto suoritetaan aina näyttötutkintona, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Nämä tutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

1336-img-3582.jpg 4f84-ratsastusterapia.jpg ee19-varsanopetus.jpg 873f-talli-2.jpg

Hevosalan ammattitutkintoihin valmistava koulutus

Ammattitutkintoja ovat hevostenvalmentajan ammattitutkinto (suuntautumisvaihtoehtoina hevoshieronta, ratsuttaja, ravivalmennus, valjasseppä), Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto sekä Kengityssepän ammattitutkinto.

Erikoisammattitutkintoja ovat Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto (ns. Master) sekä Tallimestarin erikoisammattitutkinto.

Sivu päivitetty viimeksi 18.02.2017

Missä haussa haen?


Yhteishaku
- Henkilölle jolla ei ole ammatillista perustutkintoa

Aikuiskoulutushaku
-Ikäraja 18-vuotta
-lisätietoa hausta myös
www.opintopolku.fi

Tule tutustumaan!

Koulutuksen arkea -esittelypäivät

Tutkinnon suorittaminen


Näyttötutkintoon valmistava koulutus suoritetaan tutkinnon osittain. Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Opiskelija saa tutkintotodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikki tutkinnon osat. Tutkintotodistuksen myöntää Hevostalouden tutkintotoimikunta. Näyttötutkintoa suorittavan opiskelijan on suoritettava Opetushallituksen tutkintomaksu 58 €.

Ammatillinen lisäkoulutus


Omaa ammattitaitoaan voi ylläpitää ja kehittää myös muulla kuin tutkintoon tai sen osaan tähtäävällä lisäkoulutuksella. Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään sekä oppilaitoksissa että oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijat saavat todistuksen suorittamastaan koulutuksesta.

Ammatillisenä lisäkoulutuksena järjestetään myös ratsastusterapiakoulutusta ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa sekä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan perusteiden koulutusta.

Muu ammatillinen lisäkoulutus

Muulla ammatillisella lisäkoulutuksella tarkoitetaan omaehtoista, yhteiskunnan tukemaa koulutusta. Koulutuksessa keskitytään niihin hevosalan osaamisalueisiin, joille ei ole vielä vahvistettu valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.