Hevosopisto

Varaus- ja peruutusehdot

Yleistä
Majoittuja ja Hevosopisto Oy sopivat huoneen/karsinanvuokrauksen ehdoista. Jos erityistä sopimusta ei ole laadittu, seuraavat ehdot ovat voimassa.

Varaus ja vahvistus
Varaus on sitova, kun se on vahvistettu. Asiakas saa vahvistuksen varauksista sähköpostiinsa. Varauksen tekijä on vastuussa varauksesta, sen peruutuksista ja maksuista.

Varauksen yhteydessä on annettava vähintään seuraavat tiedot:
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- saapumis- ja lähtöajankohta
- karsinavarauksessa myös hevosen sukupuoli
- sähköpaikkavarauksessa auton rekisterinumero ja koko

Varaukset tulee tehdä saapumista edeltävään arkipäivään klo 12.00 mennessä.

Saapuminen ja lähteminen - henkilömajoitus
Huone on käytettävissä tulopäivänä klo 14.00 alkaen. Lähtöpäivänä huone on luovutettava viimeistään klo 10.00.

Peruutus ja saapumatta jättäminen
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus saapumista edeltävään arkipäivään klo 12.00 mennessä Hevosopiston kurssisihteereille sähköpostitse. Jos asiakas jättää saapumatta tai peruuttaa saapumispäivänä, veloitetaan peruutuskuluna majoitusvuorokauden hinta/peruutus. Jos Hevosopistolle on aiheutunut erityisiä kuluja varauksesta johtuen, asiakas korvaa myös ne.
Mikäli asiakas on maksanut varauksen ennakkoon ja peruu varauksen em. ehtojen mukaisesti, palautetaan asiakkaan maksu hänen ilmoittamalleen tilille.

Maksu
Maksuvaihtoehdot:
- ennakkomaksu Hevosopiston tilille FI76 5539 0220 0388 70
- käteis- tai korttimaksu Oppilasruokalaa vastapäätä olevaan toimistoon
(Keskus-asuntolan alakerta, käynti Varsanojantie puolelta päädystä)sen
aukioloaikoina ma – pe klo 08.30 – 11.00 & 13.00 - 15.30.
- laskutus, laskun loppusummaan lisätään laskutuslisä 5,00 €.
Mikäli Hevosopisto ei ole saanut ennakkosuoritusta yöpymisestä eikä maksua toimiston auki ollessa, laskutamme aina kaikki yöpymiset. Mikäli asiakkaalla on maksamattomia varauksia, on Hevosopistolla oikeus olla ottamatta uusia varauksia asiakkaalta ennen kuin edelliset varaukset on maksettu.

Huoneen käyttö ja luovutus
Majoittuvien henkilöiden enimmäismäärät (huom. varausta tehtäessä on varattava majoitus lisävuoteilla majoittuville):
- perhehuone 5 henkeä
- 2 hengen huoneet 3 henkeä
Erillisestä sopimuksesta poikkeustapauksissa voidaan isommissa huoneissa majoittaa enemmän ihmisiä.

Koko Hevosopiston alue on savuton! Hevosopiston tiloissa ei voida majoittaa lemmikkieläimiä. Jos em. kieltoja ei noudateta, Hevosopistolla on oikeus veloittaa asiakkaalta mahdolliset kustannukset.

Eläimiä Hevosopiston majoitustiloihin tuonut henkilö on velvollinen korvaamaan kaikki kiellon vastaisesta toiminnasta aiheutuvat huolto-, hallinto ja siivouskulut.
Hevosopisto ei vastaa tiloihinsa jätetyistä tavaroista. Huoneessa majoittuvien henkilöiden on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat lähdettäessä huoneesta.
Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä Hevosopiston tiloihin. Huoneissa majoittuvat henkilöt eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita Hevosopiston asiakkaita tai muita Hevosopiston läheisyydessä asuvia.

Jos huoneessa majoittuvat käyttäytyvät häiritsevästi tai muuten laiminlyövät tämän sopimuksen mukaiset velvollisuutensa, heidät voidaan poistaa Hevosopistolta.

Jos huoneessa majoittuva henkilö tai henkilöt joudutaan poistamaan majoitustiloista häiriköinnin tai tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyönnin johdosta, ei majoittujalla ole oikeutta huoneesta suoritetun maksun palautukseen tai muihin korvauksiin.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta tai aiheettomasti tehdyistä hälytyksistä aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa kokonaisuudessaan hälytyksen aiheuttaja ja viime kädessä varauksen tehnyt henkilö.

Karsinan käyttö ja luovutus
Hevoset tulee majoittaa niille osoitettuihin karsinoihin. Mikäli jostain syystä tulee tarve vaihtaa hevosen karsinaa, tulee asiasta sopia ko. tallin tallimestarin kanssa.
Hevosopiston talleissa tulee noudattaa ko. tallien järjestyssääntöjä sekä yleisiä turvallisuusohjeita alueella toimimisesta.

Majoittujan vastuu
Huoneessa majoittuva henkilö on täysimääräisesti vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista ja kustannuksista, jotka hän on aiheuttanut Hevosopistolle tai kolmansille osapuolille tai jotka ovat seurausta sopimuksen vastaisesta toiminnasta. Jos huoneessa majoittuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada selville tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan varauksen tehneeltä henkilöltä. Tämä koskee myös majoittuvien hevosten osalta varauksen tehnyttä henkilöä, joka on vastuussa majoittuneen hevosen mahdollisesti aiheuttaneista vahingoista.

Jos huoneen/karsinan vastaanottamisessa on ongelmia tai jos huoneessa majoittuva henkilö huomaa myyjän palveluun, huoneiden/karsinoiden varustukseen ja kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, on hänen ilmoitettava siitä myyjälle välittömästi virheen havaittuaan, jotta myyjällä on mahdollisuus korjata virhe. Hevosopisto ei ole velvollinen hyvittämään virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu asianmukaisesti ja jo majoituksen kestäessä.


Sivu päivitetty viimeksi 05.10.2017