Hevosopisto

Päättyneitä hankkeita

PedaVälkky-hanke 2015 - 2016

PedaVälkky-hanke on Välkky-oppilaitosverkoston yhteistyössä toteuttama hanke, jolle Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta. Hanketta vetää Koulutuskuntayhtymä Tavastia, jonka yhteistyökumppaneina ovat Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VAAO), Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Hyria koulutus Oy, Kiipulasäätiö ja Ypäjän Hevosopisto

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat:
·Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytapojen tehostaminen
·Joustavien polkujen mahdollistaminen
·Opettajien ohjaamisen toimintatapojen parantaminen
·Opetuksen suunnitelmien kehittäminen

Tallimestarin erikoisammattitutkinto – osaamisen hyödyntäminen suomalaisessa hevostaloudessa -hanke 2014 - 2015

Opetushallituksen tukema ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämishanke päättyy vuoden 2015 lopussa. Hevosopisto toimii hankkeen koordinaattorina, kumppaneita ovat Ylä-Savon ammattiopisto, Suomen Hippos, Luonnonvarakeskus, Hippolis ja Hevostalouden tutkintotoimikunta. Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti koulutuksen toteutusta yhtenäiseksi. Lisätiedot kehittämispäällikkö Päivi Laineelta, 040 8607 601, paivi.laine a hevosopisto.fi.

Laadulla tulosta 2 -hanke 2015

Opetushallitus on myöntänyt vuodelle 2015 valtionavustuksen alueellisen laatuverkoston Laadulla tulosta 2 -hankkeelle. Hankkeen koordinaattorina toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymä ja kumppaneina ovat koulutuskuntayhtymät VSKY, FAI, Faktia ja Tavastia sekä Ypäjän Hevosopisto ja Kiipulan erityisoppilaitos.
Tavoitteina on kehittää edelleen palautteen keräämistä ja hyödyntämistä erityisesti työssäoppimispaikoilta ja työelämästä. Alueellisen laatuverkoston hankkeen puitteissa järjestetään keskustelupäivät työelämän edustajille sekä benchmarkataan eri oppilaitosten laadunhallinnan menetelmiä ja itsearviointia.

Osaamista tekemällä -hanke 2015

Hankkeessa mallinnetaan ja testataan vaihtoehtoisia malleja suorittaa hevostalouden perustutkinto. Keskiössä ovat osaamisperusteinen opetus, ohjaus, henkilökohtaistetut opintopolut ja tekemällä oppiminen. Hankkeessa on mukana viisi hevosalan oppilaitosta, ja sitä koordinoi Harjun Oppimiskeskus Oy.
Hankkeessa tuotettiin hevosalan visuaalinen opetussuunnitelma LINKKIHorse industry – vocational education -hanke 2014 - 2015


Hevosopisto oli kumppanina mukana Puolan hevosalan koulutusta kehittävässä hankkeessa Horse industry – vocational education. Saksalainen alan koulutuskeskus Deutsche Reitschule (Warendorf) oli hankkeen toinen ulkomainen kumppani. Hanke päättyi vuonna 2015.


Exchange of Skills, Knowledge and Opportunities -hanke 2012 - 2014


Vuonna 2012 alkanut kansainvälinen hanke Exchange of Skills, Knowledge and Opportunities (ESKO) päättyi. Hankkeeseen osallistui seitsemän EEN:n jäsenoppilaitosta. Päätavoitteena oli kehittää ja vakiinnuttaa työssäoppimista ja opiskelijavaihtoa sekä tuottaa yhteiset laatukriteerit tukemaan hevosalan opiskelua ja työmarkkinoille siirtymistä Euroopan maiden kesken. Hankkeessa kehitettiin myös sähköinen tietojärjestelmä työssäoppimispaikoista EEN-koulujen käyttöön. Hanke päättyi vuonna 2014.


Osaava-hanke 2013 - 2014 (Osaava-ohjelma)Ypäjän Hevosopiston ja Ypäjän kunnan Osaava-hanke 2013 - 2014 keskittyi opetushenkilöstön IT-taitojen ja uuden opetusteknologian osaamisen kehittämiseen sekä oppilaitoksen hallintotyöhön osallistuvan henkilöstön kehittämiseen. Hankkeeseen kuuluivat myös työelämäurien pidentämiseen ja ikääntyvän opetushenkilöstön työssäjaksamiseen liittyvä kehittämistyö sekä työyhteisöllinen kehittämistyö ja verkostokumppaneiden yhteistyö Ypäjän kunnan sisällä.


Kengityssepän ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen laadun kehittäminen -hanke 2013 - 2014


Hankkeen puitteissa luotiin valtakunnallisesti yhtenäinen koulutussuunnitelma sekä materiaalit Kengityssepän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Hanke päättyi vuonna 2014.


Mobiilioppimisen ja sähköisten ympäristöjen kehittämishanke 2013 - 2014


Kehittämishankkeen tarkoituksena oli tuoda uuden tekniikan mahdollistamat uudet oppimistavat osaksi opetusta. Hankkeessa kehitettiin uusia opetustapoja ja oppimisen taltiointia hyödyntämällä sosiaalisen median sovelluksia ja avoimia tietojen käsittely- ja taltiointiympäristöjä. Hankkeen puitteissa laadittiin tvt-strategia ja järjestettiin päätösseminaari hevosalan sähköisistä innovaatioista Helsingissä 10.12.2014.


Vakuva 2 -hanke 2013 - 2014


Hevosopisto toteutti vuosina 2013 ja 2014 Opetushallituksen rahoittaman Vakuva 2 -hankkeen. Hankkeessa kehitettiin yhdessä kuuden muun oppilaitoksen kanssa ammatilliseen peruskoulutukseen valtakunnalliset soveltuvuuskokeet.


Ypäjän Hevosopiston ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittämishanke 2012 - 2013


Hankkeen tavoitteena oli kehittää moniammatillisia toimintamalleja maaseutuelinkeinojen oppilaitosten ympäristöön soveltuviksi sekä kehittää kuraattoritoimintaa ja opiskelijaterveydenhuoltoa.
Yhteistyötä tehtiin alueellisesti Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän, Care Componentin (lastensuojelu) sekä muiden ohjauksen ja opiskelijahuollon toimijoiden kanssa.


Hevostenvalmentajan ammattitutkinnon ja Ratsastuksenopettajan ammattitutkinnon uudistettujen perusteiden käyttöönotto -hanke 2012 - 2013


Ypäjän Hevosopiston käynnistämän hankkeen puitteissa luotiin valtakunnallisesti yhtenäiset koulutussuunnitelmat ja materiaalit 2012 voimaan astuneisiin Hevostenvalmentajan ja Ratsastuksenopettajan ammattitutkinnon uudistettuihin perusteisiin. Hevosopisto toimi tiiviissä yhteistyössä alan työelämän ja järjestöjen, MTT Hevostutkimuksen, alan ammatillista lisäkoulutusta ja tutkintoja järjestävien oppilaitosten sekä hevostalouden tutkintotoimikunnan kanssa. Hanke päättyi vuonna 2013.


Hippotherapy – shared learning opportunities 2010 - 2012

(Leonardo da Vinci –ohjelma)


Kumppanuushankkeeseen osallistuivat Polish Hippotherapeutic Association Puolasta ja Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding Iso-Britanniasta ja koordinoijana Hevosopisto Oy Suomesta. Projekti rohkaisi ratsastusterapiakoulutuksessa mukana olevia opiskelijoita ja opettajia kansainväliseen yhteistyöhön. Ratsastusterapiakoulutuksen ydinelementtien selventämiseksi ja tunnistamiseksi tuotettiin teoreettinen malli terapiahevosen vaikuttavuudesta. Opetuksen sisällön kehittämiseksi tehtiin yhteistyössä hevosen valintalomake ja pienoissanakirja (kuvin) vaihtoehtoisen kommunikaation parantamiseen ratsastusterapiassa.


Muita hankkeita, joissa Hevosopisto on tai on ollut kumppanina


Suomen Hippoksen vetämä Mahdollisuuksien hevonen – Hevosalan kehittämisohjelma.

Suomen Hevosurheilumuseon toiminta: vuosinäyttelyt, näytökset valtakunnallisissa tapahtumissa, mm. julkaisu Presidenttien hevoset Ypäjällä 2012.

Hippolis ry:n Hevoset ja yhteiskunta -hanke 2012 - 2014, tuotteena julkaisu Hevoset ja kunta – rajapintoja 2014.

Koulutusta käsitteleviä artikkeleita ja tiedotteita alan lehdissä ja kirjallisuudessa, mm. Suomenhevosliitto ry:n julkaisu Suomenhevonen kahdesti vuodessa ja tietoteos Suomenhevonen, arjen sankari 2014.

Sivu päivitetty viimeksi 19.09.2017