Hevosopisto

Meneillään olevat hankkeet

OPH-avusteinen hanke Valtakunnallisten tutkintomateriaalien kehittäminen 2016 – 17
Hankkeen tavoitteena on päivittää valtakunnalliset tutkintomateriaalit ja tehdä niihin digitaalinen sovellus seuraavissa tutkinnoissa: Kengityssepän ammattitutkinto, Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto, Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto ja Tallimestarin erikoisammattitutkinto. Hevosopisto koordinoi hanketta, mukana Ylä-Savon ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Harjun Oppimiskeskus sekä Hevostalouden tutkintotoimikunta.
Lisätietoja: Pauliina Mansikkamäki, Päivi Laine

Hevostalouden ammattitutkinnon ja Hevostalouden erikoisammattitutkinnon uudistettujen perusteiden laatiminen
OPH:n toimeksianto. Hevosopisto toimii perustetyön tuottajana yhteistyössä alan työelämätahojen ja oppilaitosten kanssa.
Lisätietoja: Päivi Laine

Uudistuva hevostalous 2015-2018
Hankkeen tavoitteena on etsiä hevostaloudelle uusia mahdollisuuksia yhteiskunnassa, edistää elinkeinotoimintaa ja vahvistaa hevosalan tunnettuutta. Hankkeen puitteissa vahvistetaan alan tutkimus-, koulutus- ja neuvontaverkoston yhteistyötä ja tiedonsiirtoa käytäntöön. Läpileikkaavina teemoina hankkeessa ovat vastuullisuus ja kestävyys – hevosista, ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Hippoliksen kanssa. Mukana ohjausryhmässä ovat mm. Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, MTK, Suomen Ravivalmentajat, Suomen Hevosenomistajain Keskusliitto ja Hevosopisto.
Lisätietoja: Sirpa Pussinen/HAMK, Markku Saastamoinen/Luke, Anne Laitinen/Hippolis

Uudet hevoskasvattajat on Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY -keskusten alueella toteutettava koulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa.
Koulutuskokonaisuus sisältää hevoskasvatuksen ja –jalostuksen koulutuspäiviä, mentorointia ja avoimia seminaareja. Merkittävä osa koulutusta on kasvattajakummitoiminta.
Hankkeen vastuutaho on Hämeen ammattikorkeakoulu, mukana mm. Suomen Hippos sekä Hevosopisto. Hankeaika on 2016 – 18.
Lisätietoja: Sirpa Pussinen/HAMK, Suvi Louhelainen/Suomen Hippos, Päivi Laine/Hevosopisto

Mahdollisuuksien hevonen
Hevosalan järjestöt osallistuvat Suomen 100 –vuotisen itsenäisyyden ja suomenhevosen kantakirjan 110 -vuotisjuhlistamiseen Mahdollisuuksien hevonen –kokonaisuudella, joka on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Juhlavuoden aikana järjestetään alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia, joiden tavoitteena on esitellä hevosen ja hevostalouden merkitystä maamme satavuotisessa historiassa sekä nykypäivässä ja tulevaisuudessa, suomenhevosen ollessa päätähti. Projektin koordinoinnista vastaa Hippolis. Mukana ovat mm. SRL, Suomen Hippos, Suomenhevosliitto ja Luke. Myös Hevosopisto on mukana hankkeessa vahvasti ja monipuolisesti.
Lisätietoja: www.hippolis.fi/juhlavuosi tai Anne Laitinen/Hippolis


Digivälkky 2016-2017
Välkkyverkoston yhteinen työelämäyhteistyön ja työssäoppimisen ohjaamisen kehittämiseen ja digitaalisten apuvälineiden hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa keskittyvä hanke. Hankkeen tavoitteena Hevosopistolla on Digitutor-toiminnan käynnistäminen, hevosalan työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen, työssäoppimispaikkaverkoston kehittäminen ja ohjauksen uusien digitaalisten työvälineiden käyttöön otto. Hevosopisto toimii hankkeen pienyritys-teemaryhmän vetäjänä.
Hankkeen vastuuhenkilö Hevosopistolla: Irina Keinänen

European Mobility for Equestrian Professionals –hanke (EquiMobility)
2015 – 2017

EU:n Erasmus + ohjelman rahoittama hanke keskittyy hevosten hoidon ja hevoskasvatuksen osaamisen kehittämiseen kolmen eurooppalaisen siittolan ja koulutuskeskuksen yhteistyönä. Hankkeen koordinoija on Marbachin valtionsiittola Etelä-Saksassa, kumppanit Alter Real –siittola Portugalissa ja Hevosopisto. Hankkeen puitteissa tehdään harjoittelija- ja asiantuntijavaihtoa, verrataan ja edistetään hyviä käytäntöjä kumppaneiden kesken sekä luodaan oppimismateriaaleja. Hankkeen tuotoksia tullaan hyödyntämään alan koulutuksessa hankkeen kumppaniorganisaatioissa sekä laajemmin Euroopassa. Tavoitteena on ammattitaitoisen työvoiman kansainvälisten valmiuksien nostaminen ja sitä kautta eurooppalaisen hevostalouden ja erityisesti hevoskasvatuksen osaamisen edistäminen.
Lisätietoa: Päivi Laine, 040 8607 601, paivi.laine a hevosopisto.fi.

LEANilla tulosta 2016-2017
Hevosopisto on mukana Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) koordinoimassa LEANilla tulosta hankkeessa yhdessä Ahlmanin, Kiipulasäätiön / Kiipulan ammattiopiston, Koulutuskuntayhtymä Tavastian, Ammattiopisto Tavastian (Tavastia), Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän, Forssan ammatti-instituuttin (FAI), Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän (VSKY) ja Eerikkilä urheiluopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on perehtyminen Lean-johtamisfilosofiaan ja sen hyötyjen käyttöönottaminen. Leanin tavoitteena on tuotannon prosessien läpikäyminen turhien ja asiakkaan näkökulmasta hyödyttömien toimintojen poistaminen.
Lisätietoa Marian Seppälä, marian.seppala a hevosopisto.fi, 050-559 1171

Sivu päivitetty viimeksi 24.01.2017