Hevosopisto

Kansainvälinen, valtakunnallinen ja seudullinen yhteistyö

Hevosopistolla on laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto, josta on syntynyt pitkäaikaisia kumppanuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimainen yhteistyö tukee koulutukseen, tutkimukseen ja työelämään liittyvää yhteistyötä. Kansainvälinen yhteistyö vahvistaa ja kehittää ammatillisen koulutuksen osaamista, edistää opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta erityisesti Euroopassa.

Verkostoyhteistyö ja muut koulutukseen liittyvät kotimaiset ja kansainväliset kumppanuudet ovat merkittävä tekijä ammatillisen koulutuksen kehitystyössä. Lähivuosien tavoitteet liittyvät mm. verkko-opetuksen ja laadunhallinnan kehittämiseen sekä hevosen käyttöön ihmisen hyvinvoinnin tukena (sosiaalipedagoginen hevostoiminta, hevonen lastensuojelun tukena, ratsastusterapia).

Kumppanuuksien avulla Hevosopisto kasvattaa omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan hyödyntäen samalla myös muiden osaamista tehtävässään.

Kumppanuudet vastaavat osaltaan visiossa ja toiminta-ajatuksessa kuvattuihin tavoitteisiin. Toiminta-ajatuksena on kouluttaa ammattilaisia, jotka ovat kilpailukykyisiä myös kansainvälisesti, minkä vuoksi kansainväliset kumppanuudet ovat merkittäviä.

Oppilaitosten välisessä yhteistyössä tavoitteena on erityisesti jakaa tietoa, oppia muiden hyvistä käytänteistä ja etsiä yhteisiä toimintatapoja (esim. soveltuvuuskokeet). Merkittäviä kumppaneita ovat hevosalan oppilaitokset ja Forssan lukio, joka järjestää Hevosopiston opiskelijoiden lukio-opinnot. Opiskelun ohjaukseen liittyy myös Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, joka tuottaa tarvittavat kuraattoripalvelut.

Kotimaisten hevosalan kumppaneiden kautta saadaan myös olennaista tietoa työelämän tarpeista ja kehittymisestä. Koulutusta tukeva maksullinen palvelutoiminta suunnitellaan niin, että se hyödyttää sekä ammatillista koulutusta, työelämässä jo olevia ammattilaisia ja harrastajia sekä työelämään vaikuttavia keskusjärjestöjä ja muita alan yhteisöjä.

Näistä kumppanuuksista merkittävimpiä ovat omistajatahot Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry.

Hevosopiston ja yritysten yhteistyössä pyritään pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Yhteistyö räätälöidään aina molempien osapuolten tarpeisiin sopivaksi. Yritys saa näkyvyyden lisäksi käyttöönsä Hevosopiston asiantuntemusta ja päinvastoin: myös Hevosopisto hyötyy yhteistyöyritysten osaamisesta ja asiantuntemuksesta.

Eettisissä ohjeissaan (2009) Hevosopisto sitoutuu toimimaan vastuullisesti sekä koulutuksen että hevostalouden kehittämiseksi. Yhteistyökumppaneiksi ei hyväksytä yrityksiä tai yhteisöjä, jotka eivät toimi rehellisesti tai huolehdi asianmukaisesti työnantajan roolistaan tai eläimistään.

Alaan ja koulutukseen liittyvien tapahtumien järjestämisessä Hevosopisto toimii aktiivisessa yhteistyössä paikallisten ja alueellisten alan organisaatioiden kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä Ypäjän kunnan, muiden lähikuntien että useiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa (mm. Ypäjän Ratsastajat ry, Ypäjän Hevosystäväinseura ry, LC YPÄJÄ / KATE, Hämeen hevosjalostusliitto ja Forssan Seudun Hippos ry).


Yritysyhteistyö


Hevosopiston ja yritysten yhteistyössä pyritään pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Yhteistyö räätälöidään aina molempien osapuolten tarpeisiin sopivaksi. Yritys saa näkyvyyden lisäksi käyttöönsä Hevosopiston asiantuntemusta ja päinvastoin: myös Hevosopisto hyötyy yhteistyöyritysten osaamisesta ja asiantuntemuksesta. Kumppaneilla on myös mahdollisuus järjestää sidosryhmätapahtumia Hevosopiston tiloissa.

Sivu päivitetty viimeksi 11.09.2017

Pääyhteistyökumppanit


028f-lahitapiola.jpg
6b66-showunmoddedimage-cfb1f16b96b01b94d56f9d0ca0e87786.png

0fd3-showunmoddedimage-115de7337a3687712c58d79bd65076a1.pngYhteistyöyritykset8126-k-maatalous.jpg


eed6-krafft.jpg


6836-vapo.jpg

af02-finntack-logo.jpg

velj. wahlsten