Hevosopisto

Omistajat ja organisaatio

Hevosopiston omistavat Suomen valtio, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry sekä Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat.

Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka pitää yllä oppilaitosta nimeltä Ypäjän Hevosopisto. Oppilaitos toimii valtioneuvoston luvalla ja opetusministeriön valvonnassa. Yhtiö ei jaa osinkoja. Osakeyhtiön toimintaa ohjaa yhtiön hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä.

Hevosopiston Oy:n hallitus
Laura Airaksinen, pj
Jouni Kangasniemi
Jarmo Pynnönen
Anu Saltevo
Laura Airaksinen
Vesa Mäkinen
Kirsti Piminäinen
Fred Sundwall

Tilintarkastus:
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy

Opetuksen kehittämisestä on aiemmin vastannut johtokunta, jonka hoitamat tehtävät on 24.10.2013 siirretty osakeyhtiön hallitukselle.


Sivu päivitetty viimeksi 01.09.2017