Ammatillisen koulutuksen reformi uudisti opiskelua oleellisesti

  • 13.9.2019
  • Kuva

Reformi toi opiskeluun huomattavasti lisää joustavuutta, opintojen henkilökohtaistamista sekä työelämälähtöisyyttä. Nyt opiskelija voi entistä joustavammin suorittaa opinnot koulu- ja työelämäjaksoja vuorotellen tai jopa kokonaan työelämässä. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista osaksi tutkintoa on tehostettu. Reformi muuttaa koko ammatillisen koulutuksen maailmaa, myös Hevosopistolla.

Yhtä aikaa reformin kanssa toteutetut rahoitusleikkaukset ovat olleet kovia. Hevosopisto on silti kehittänyt opetustaan ja pystynyt hyvin reagoimaan uudistuksiin tiukasta aikataulusta huolimatta.

Reformia on nyt toteutettu puolitoista vuotta ja Hevosopistolla halutaan arvioida sen mukanaan tuomia uudistuksia. Syksyn aikana Hevosopisto järjestää opiskelijoilleen opiskelijakyselyitä ja keskustelutilaisuuksia opetuksen uudistuksista. Koska työpaikalla tapahtuva opiskelu on erittäin keskeisessä roolissa ammattiin oppimisessa, myös työpaikkaohjaajien kokemuksia ja kehittämisideoita halutaan kuulla.

Hevosopiston tavoite on edelleen kehittää opetustaan. Myöhemmin syksyllä Hevosopisto järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuden, jossa käydään läpi selvitysten tuloksia yhdessä hevosalan opetuksesta kiinnostuneiden työelämän edustajien kanssa sekä keskustellaan reformin mukanaan tuomista haasteista ja mahdollisuuksista.