Perinnemaisemia hoidettu Ypäjällä

  • 14.6.2019

Oppilaitosyhteistyö Hyrian luonto- ja ympäristöopiskelijoiden kanssa alkoi Mäntyrinteestä.

  • Kuva

Luonto ja ympäristöalan opiskelijat näyttivät osaamistaan perinnebiotooppien hoidossa kesäkuussa viikon aikana.  Perinnemaisemien hoito oli osa luonto- ja ympäristöopiskelijoiden ympäristönhoitojaksoa, joka toteutettiin Mäntyrinteen maastoissa.

Paljon saatiin aikaan pienessä ajassa ja kuluneet päivät olivat lähtölaukaus tiiviimmälle yhteistyölle haavoittuvan luonnon puolesta. Perinnelaitumien säilyminen monimuotoisena on meidän yhteinen ja vaalittava tavoite.

Kaikkiaan Hevosopiston ympäristössä on useampia perinnelaitumia, joiden kasvillisuutta ja monimuotoisuutta pitää varjella. Perinnelaitumet ovat myös osa Natura 2000-aluetta.